Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018
Bedrijfsnaam:   Alix van Lanen Content Creatie

Eigenaar:            Alix van Lanen
Email:                  hello@alixvanlanen.nl
Website:             www.alixvanlanen.nl

Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Alix van Lanen Content Creatie.
1.2. Bij het boeken van een fotoreportage gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aan te geven voorafgaand van de dienst of product.
1.3. De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade bij mens of dier of materieel schade die tijdens de fotoreportage op wordt gelopen.

Fotoreportages
2.1. De fotografe is vrij om naar haar artistieke kennis en inzicht te handelen.
2.2. De fotografe is vrij om zelf de selectie van de foto’s te maken na een fotoreportage. U kunt geen beroep doen op de foto’s die niet door de selectie zijn heen gekomen.
2.3. Binnen 14 dagen ontvangt u de foto’s van de fotoreportage op afdrukformaat en webformaat.

Boekingen
3.1. Een fotoreportage kan geboekt worden via: een boekingsformulier, per e-mail, telefonisch en door middel van direct schriftelijk contact via social media.
3.2. Eventuele reiskosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.
3.3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 7 dagen na het plaatsvinden van de fotoreportage betaald te worden. Als het bedrag niet is betaald worden er geen foto’s geleverd.
3.4. De fotoreportage kan tot maximaal 14 dagen voor de fotoreportage kosteloos worden geannuleerd. De fotografe heeft na deze termijn het recht op 50% van het overeengekomen bedrag van de fotoreportage. Uitzonderingen mogelijk op bepaling van de fotografe.
3.5. Bij zware bewolking of regen gaat de fotoreportage niet door. De fotoreportage wordt kosteloos verplaatst. De fotografe bepaalt naar eigen inzicht wanneer het weer zodanig slecht is dat de fotoreportage moet worden verplaatst.

Betaling & Levertijd
4.1. Door een boeking te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen.
4.2. Na resultaten van de fotoreportage worden zo snel mogelijk verwerkt. Het bedrag van de reportage kan contant worden betaald of worden overgemaakt.
4.3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Als het bedrag na 30 dagen factuurdatum nog steeds niet volledig betaald, wordt de vordering aan het incasso bureau gegeven. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4.4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
4.5. Teruggave van geld na een fotoreportage is in geen enkel geval mogelijk.
4.6. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
4.7. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

Aansprakelijkheid & klachten
5.1. Klachten dienen zo snel mogelijk schriftelijk gemeld te worden. De fotografe heeft het recht om alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
5.2. Bij ontevredenheid zal er een eventueel een nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden. Dit kan alleen binnen 7 dagen van ontvangst van de foto’s. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
5.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
5.4. U bent zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen tijdens de fotoreportage. Voor schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is de fotografe op geen enkele wijze aanspreekbaar.
5.5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op uw eigen risico.

Auteursrechten & Publicatie
6.1. Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven, zijn en blijven altijd in het bezit van Alix van Lanen Content Creatie.
6.2. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie moet schriftelijk contact worden opgenomen en moet op ieder verzoek van de fotografe aan te tonen zijn.
6.3. Op alle geleverde foto’s zitten altijd auteursrechten van de fotografe. U koopt een fotoafdruk of een digitale foto, niet de rechten op de foto.
6.4. Digitale bestanden op origineel formaat zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen in geen enkel geval op internet verschijnen.
6.5. Digitale bestanden op origineel formaat mogen niet worden gedeeld met derden.
6.6. De fotografe mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor non-commercieel als commercieel doeleinden. De fotograaf is niet verplicht om dit te vermelden aan de eigenaar.
6.7. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Wordt deze voorwaarde niet nagekomen, dan wordt een extra vergoeding van 100% van het bedrag verschuldigd.
6.8. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Hieronder valt ook het bijsnijden van de foto of filter toevoegen aan de foto.

Privacy
7.1. Alix van Lanen Content Creatie zal in geen geval persoonlijke gegevens delen met derden of openbaar maken.

Licentie
8.1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotografe is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.5. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden

Inbreuk op auteursrecht
9.1. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.
9.2. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Alix van Lanen

 

 

 

 

nl_NLNederlands
en_USEnglish nl_NLNederlands